Tømrermester
Kristian Spelling
Tømrersvend/byggeplads formand
Carsten Albertsen
Tømrermester
Morten Thor Andresen

Tømrerlærling
Christian Elmann Larsen